U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Pilot verduurzaming koopwoningen verlengd tot eind van het jaar

De eind vorig jaar in de afdelingen Haaglanden en Brabant Noordoost gestarte pilot rond de verduurzaming van koopwoningen wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

Gerco van den Berg
12 mei 2020
Zonnepaneel 1 Aanleg

In de pilot kunnen woningen (hetzij door de verkoopmakelaar hetzij door de aankoopmakelaar) via een speciaal voor de NVM ontwikkelde adviestool worden voorzien van een duurzaamheidsadvies.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen daarnaast met een eigen inlog ook nog dit advies aanpassen aan de eigen gezinssamenstelling en woonwensen. Daarnaast kan er voor gedetailleerder advies en de uitvoering van gewenste maatregelen contact gezocht worden met samenwerkingspartner Reimarkt. Zij kunnen voor de uiteindelijke koper ook de hele afhandeling van de uit te voeren maatregelen op zich nemen.

Op dit moment zijn bij ruim 225 woningen duurzaamheidsplannen opgesteld. Mede door de onzekerheid over de marktontwikkelingen in de nabije toekomst als uitvloeisel van de Corona crisis, heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een verlenging van de pilot.

In de adviestool zit tevens een eenvoudige koppeling naar het (huidige) energielabel. Dit label houdt per 31-12 op te bestaan. Per 1-1-2021 komt hiervoor een uitgebreider energielabel in de plaats, gebaseerd op de NTA 8800. Met de verlenging sluit de pilot ook aan op de overgangsdatum van energielabel.

De komende maanden gaan we daarnaast de pilot nog wat verder uitbreiden. De samenwerkende partijen (NVM, SamenGroen en Reimarkt) zijn met funda aan het onderzoeken hoe ook vanuit dat platform meer aandacht aan deze extra (advies)dienst van NVM makelaars kan worden gegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerco van den Berg, projectmanager Beleid & Kwaliteit, via het e-mailadres: g.vandenberg@nvm.nl.