U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

NVM: woningmarkt vraagt nú om actie

Op 9 december debatteert de Tweede Kamer over de bouwopgave. In dit debat wordt de voortgang van de woningbouw en maatregelen om deze te versnellen besproken.

Jasper van der Jagt
09 december 2020
Nieuwbouw 11

In de media heeft NVM herhaaldelijk gewezen hoe groot de woningnood is en wat de gevolgen daarvan voor de economie en de samenleving  zijn. De hogere prijzen zijn een direct gevolg van het grote woningtekort en het medicijn hiertegen is om zo snel mogelijk meer woningen bij te bouwen.

Bouwopgave hoger op de politieke agenda

De NVM is daarom verheugd dat de bouwopgave hoger op de politieke agenda is komen te staan. Maar in mooie voornemens kun je niet wonen en de urgentie is te hoog om nu enkel af te wachten. Daarom roepen we gezamenlijk op het Kabinet om nu actie te ondernemen.

Belangrijkste punten voor NVM zijn dat er eenduidige landelijke criteria komen voor de bouw (zonder regionale koppen), gemeentelijke grondposities voor geactiveerd voor woningbouw, versnelling van locaties door betere woningplanning en de capaciteit voor planvorming bij gemeenten.

Vraaggericht bouwen en tempo omhoog

“Het is goed dat de urgentie van het woningtekort op de landelijke politieke agenda staat, maar daarmee zijn we er nog niet” aldus Onno Hoes. “Het is belangrijk dat we nu actie ondernemen. We hebben simpelweg geen tijd meer te verliezen. Als NVM denken we graag mee met de overheid. We hebben elkaar allemaal nodig om deze majeure opgave de komende jaren adequaat in te vullen. 

Daarbij is het essentieel dat we vraaggericht bouwen en het tegelijkertijd ook het tempo opschroeven. Dat is een samenspel van het Rijk, gemeenten en het bedrijfsleven. Het helpt wanneer we met eenduidige regelgeving te maken hebben en iedereen doordrongen is van de ernst van de situatie.’"

Oplossingen voor korte en lange termijn

Komende periode zal NVM in contact blijven over de woningmarkt met politieke partijen, Kabinet en collega branche organisaties om zowel op korte termijn maar ook na de verkiezingen ons geluid en onze oplossingen voor te dragen. Een goed functionerende woningmarkt is niet alleen belangrijk voor NVM en haar leden maar voor heel Nederland.