U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

NVM neemt online biedsysteem over van Makelaarsvereniging Amsterdam

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars en taxateurs (NVM) gaat verder investeren in online bieden op woningen. Met ingang van 1 januari 2020 heeft de NVM het door de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) ontwikkelde online biedsysteem Biedopdezewoning.nu (BODW) overgenomen om dit landelijk uit te rollen.

Theo Scholte
17 januari 2020

BODW werd in mei 2018 geïntroduceerd in Amsterdam. Vanwege de grote vraag worden veel woningen in Amsterdam via traditionele gesloten biedingen of  bij inschrijving verkocht. Kopers lopen daarbij echter tegen de intransparantie van die methodes aan; ze weten niet wat de andere biedingen zijn en dus niet of ze nèt te weinig of veel te veel bieden. Sommige woningzoekers weigeren daarom  om aan inschrijvingen deel te nemen.

Om deze nadelen weg te nemen ontwikkelde de MVA, in samenwerking met de bij haar aangesloten makelaars, een vernieuwend online biedsysteem. Door biedingen online te tonen, krijgt iedereen inzage in de prijsvorming. Niet alleen kopers, ook verkopers hebben daar belang bij. Zo kunnen kopers  beslissen of en hoeveel ze willen bieden, en verkopers of en aan welke bieder ze willen verkopen.

De eerste ervaringen zijn positief: sinds de lancering  zijn er in Amsterdam  ruim 200 woningen via BODW verkocht.

Online bieden is met name geschikt voor woningen waar veel vraag naar is. In eerste instantie beslist de verkoper in samenspraak met de makelaar of er ook online geboden kan worden, maar omgekeerd kunnen woningzoekers BODW ook triggeren door online een bieding uit te brengen. Zo ondersteunt het systeem kopers, verkopers en hun makelaars bij de prijsvorming.

Online bieden is overigens niet hetzelfde als online veilen. Anders dan bij veilen heeft de bieder geen verplichting om af te nemen. Ook de verkoper staat het vrij om te kiezen of en met welke bieder er in zee gegaan wordt. Bovendien is het hoogste bod niet altijd het beste bod. Zo kan het hoogste bod een hoog financieringsvoorbehoud hebben, of andere aanvullende voorwaarden die minder aantrekkelijk zijn dan bij een concurrerend, lager bod. Bij BODW worden alleen de geboden prijzen inzichtelijk op een biedladder.

Sven Heinen namens de MVA: ‘De aan- of verkoop van een woning is voor de meeste mensen een groot, spannend en complex besluit. Ondanks dat er online steeds meer mogelijk is laten potentiële kopers en/of verkopers zich vaak  door een makelaar adviseren, omdat diens toegevoegde waarde veel groter is dan alleen het registreren van biedingen. Tegelijkertijd is de digitalisering onvermijdelijk, ook voor de makelaardij. Dat betekent dat de makelaar van de toekomst innovatie moet omarmen. Wij zijn er trots op dat de NVM ons initiatief overneemt en BODW ook buiten Amsterdam gaat uitrollen’.

Yme Bosma namens de NVM: ‘De eerste resultaten laten zien dat verkopers en kopers dit product erg waarderen. Het is een eerlijke manier van verkopen die bovendien gemiddeld genomen tot de beste opbrengst leidt. Door BODW te integreren met het reeds bestaande NVM Online Bieden kunnen vanaf heden alle NVM makelaars dezelfde dienst aanbieden. De komende tijd zullen we NVM Online Bieden volop doorontwikkelen’.