U bent nu hier: Nieuws
Nieuws

Nieuwe modelovereenkomst coöperatie

Op 26 juni 2019 stemde de Ledenraad van NVM in met het voorstel om van de vereniging een coöperatieve vereniging (kortweg: ‘coöperatie’) te maken.

25 juni 2020

Deze stap heeft ertoe geleid dat onze leden een nieuwe overeenkomst met NVM aan moeten gaan. Deze modelovereenkomsten zijn eind 2019 naar onze leden verstuurd. In de modelovereenkomsten waren enkele bepalingen opgenomen die bezwaren opriepen bij leden. Dit was voor een aantal leden aanleiding om de overeenkomst niet te tekenen. In de hierop volgende discussie is veel met elkaar gesproken over de inhoud van de overeenkomst.

Op 24 juni 2020 is door de Ledenraad het besluit genomen het artikel 3.3. inzake het verbod op schadelijke uitlatingen over de coöperatie en bestuurders aan te passen en artikel 4.3 inzake de (mogelijk toekomstige) verplichte automatische incasso uit de modelovereenkomst te verwijderen.

De nieuwe modelovereenkomst met de aangepaste artikelen geldt automatisch voor álle leden. Dit betekent dat leden die de modelovereenkomst al hadden getekend en geretourneerd, niets hoeven te doen. Leden die de modelovereenkomst nog niet hebben getekend, krijgen een nieuwe modelovereenkomst opgestuurd per mail.