U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Agrarisch & Landelijk · Wonen · NVM Business

NVM bereikt 'kleine' mijlpaal met 1.000ste audit

Niet omdat de kwaliteit nu niet goed is, maar om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe de kwaliteit beter in de praktijk waar te maken is. Dat is de gedachte achter het NVM-auditprogramma.

12 maart 2020
Vrouw tablet 1

Er zijn inmiddels 1.000 audits afgeklokt en zowel auditors als NVM-leden zien de meerwaarde. "Het moment van een audit is goed om eens gespiegeld te krijgen waar je als kantoor staat.”

Om als kwaliteitsorganisatie voorop te blijven lopen, werkt NVM na instemming door de Ledenraad vanaf begin 2018 met collegiale audits (dus collega’s helpen elkaar). De verwachting is dat binnen drie jaar alle NVM-kantoren in willekeurige volgorde een audit hebben meegemaakt.

Een audit is een gesprek met een onafhankelijke collega uit hetzelfde vakgebied, zij het niet uit dezelfde regio. De audits zorgen voor nieuwe inzichten over hoe het kantoor de al bestaande kwaliteit van zijn dienstverlening verder kan vergroten. Recentelijk is door de huidige 77 opgeleide NVM-auditors de 1.000ste audit afgerond.

Klantproces

De auditor gaat het gesprek aan met de ondernemer en de medewerkers, waarbij wordt gekeken naar het totale klantproces. Dat betekent dus dat er van alles aan bod kan komen: van het werven van opdrachtgevers, het matchen van vraag en aanbod, het tot stand brengen van een oordeel inzake een taxatierapport, tot het sluiten van overeenkomsten.

Daarnaast wordt bekeken en onderzocht hoe het NVM-lid invulling geeft aan de NVM-kernwaarden integriteit, onafhankelijkheid, transparantie en deskundigheid en hoe de communicatie tussen de medewerkers en de opdrachtgevers en betrokken derden verloopt. Na afloop van het auditbezoek maakt de auditor een verslag van de dag. Ook kunnen aanbevelingen worden gedaan aan het kantoor, of kan juist worden benoemd dat het kantoor excellente kwaliteit op onderdelen levert.

Aan de hand van het verslag stelt het Auditbureau van NVM een eindoordeel vast, in opdracht van het Algemeen Bestuur van NVM.