U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Investeren in toekomstbestendige woningbouw

De NVM heeft samen met een aantal andere toonaangevende organisaties een brief gestuurd aan de leden van het Kabinet en de leden van de Tweede en Eerste Kamer.

Jasper van der Jagt
15 juni 2020
Nieuwbouw 10

We doen hierin de oproep om samen met het Rijk de handen in een te slaan en de woningbouw volledig te benutten om zodoende de economie maar ook ons woon- en leefklimaat een forse impuls te geven.

Maandag presenteerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een stand van zaken over de woningbouw: de komende tienjaar zijn er 845.000 woningen nodig. Een dag later, dinsdag, kwam het Centraal Planbureau met de zogenaamde ‘juniraming’: er komt economisch zwaar weer aan maar “herstel kan bespoedigd worden door internationale coördinatie in de aanpak van de crisis en door het waar mogelijk naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie”. 

Onze brief aan politiek Den Haag past precies in die lijn en bouwt voort op eerder gemaakte afspraken. Nu is het zaak onze beloften te vertalen in concrete investeringen in de woningbouw en duurzame gebiedsontwikkeling. Dit is mogelijk door o.a.:

  • het ruimer beschikbaar stellen van startersleningen, het tijdelijk verhogen van de NHG-grens, het tijdelijk afschaffen van de overdrachtsbelasting en het verruimen van de tijdelijke aftrekbaarheid van dubbele hypotheeklasten
  • structureel 1 miljard reserveren voor versnelde aanpak van betaalbare woningen

Over de bouwopgave wordt aanstaande donderdag een debat gehouden in de Tweede Kamer.