U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Erik Ronnes: locaties, locaties, locaties!

De ambitie van de minister om 75.000 woningen per jaar te bouwen wordt de komende jaren bij lange na niet gehaald. Woningtekort is al goed voelbaar voor veel mensen, maar als het kabinet niet ingrijpt, wordt dit de komende jaren alleen maar erger. Het beleid faalt!

10 maart 2020
Nieuwbouw 8 Appartement

Stikstof en PFAS zijn veelgehoorde redenen dat nieuwbouwwoningen niet worden gerealiseerd. Deels is dat waar. Al na het eerste kwartaal van dit jaar waren er duidelijk indicaties dat de vergunningsafgifte terugviel. We hebben de minister daarop gewezen, maar zij reageerde dat het wel goed zou komen! Inmiddels weet ook zij hopelijk beter. Wachtlijsten nemen toe, prijzen schieten omhoog en het aanbod bij de makelaars droogt op.

De belangrijkste reden is dat er al vóór het stikstof- en PFAS-debacle een tekort was aan voldoende bouwlocaties met harde plancapaciteit (plekken waar je snel kunt gaan bouwen). Al jaren hamert het CDA op dit probleem. Provincies hebben de teugels lange tijd te strak gehanteerd. Sommige provincies zien we nu meer ruimte geven, maar er zijn nog steeds wethouders die bot vangen als ze bij de gedeputeerden op bezoek gaan voor toestemming van meer bouwlocaties.

Locaties, locaties, locaties! Daar gaat het om. Bij voorkeur wordt dit door gemeenten en provincies opgepakt, maar als het achterblijft moet de minister haar positie nemen. We hebben haar op het spoor gezet om bijvoorbeeld bij Valkenburg (gemeente Katwijk) en Rijnenburg (gemeente Utrecht) door te pakken, desnoods met een aanwijzing of inpassing. Er komt beweging, maar is het genoeg? Als het aan ons ligt, zet het kabinet door. Bij voorkeur wordt aan bouwprojecten in samenwerking met provincies en gemeenten prioriteit gegeven, maar als provincies en/of gemeenten niet willen, moet het kabinet haar tanden laten zien.

Nog steeds leven sommigen in de waan dat alles binnenstedelijk is op te lossen. Wishful thinking helaas, want dat gaat niet passen. Niet in ruimte, niet in tijd en niet in geld. Laat dus bij voorkeur de overheden, ontwikkelaars, corporaties en alle spelers het belang van voldoende woonruimte vooropzetten. Kies voor betaalbare woningbouw voor jong en oud en niet voor het eigen gewin (in geld of ambitie).

Wonen is een sociaal grondrecht! Woonruimte is een primaire levensbehoefte van de mens. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat er voldoende woonruimte is. De wetgever heeft dat uitgewerkt in de Woningwet en de Huisvestingswet. Overheden moeten daarmee aan de slag, het is geen vrijblijvendheid. Het gaat overigens niet alleen om het aantal woningen, maar ook om de kwaliteit van de woningen.

Erik Ronnes
Tweede Kamerlid CDA