U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Agrarisch & Landelijk

Daling boeren biedt nieuwe kansen platteland

In 2030 staat naar verwachting 50% van de vrijkomende agrarische bebouwing leeg. Het gaat dan om 25 miljoen vierkante meter.

05 februari 2020
Boerenschuur 1

Makelaars van NVM Agrarisch & Landelijk adviseren grond- en vastgoedeigenaren nu reeds over nuttige en rendabele alternatieve invulling. Van landschapsbegraafplaats tot zorgboerderij en van mini-woongemeenschap tot duurzame energieopwekking.

Door onder andere schaalvergroting en maatregelen op gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn neemt het aantal agrarisch ondernemers sterk af. Het is niet voor niks dat de stoppersregeling varkensboeren zwaar overtekend is. Gevolg daarvan is dat de leegstand in het buitengebied toeneemt. “De inschatting is dat nu al zo’n 10 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing leegstaat, blijkt uit een rapport dat NVM eerder over Vrijkomende Agrarische Bebouwing heeft uitgebracht", aldus Ard Klijsen, Voorzitter NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk.

“Als niet meegedacht wordt in functieverandering komt daar tot aan 2030 nog eens 40 miljoen vierkante meter bij, vooral in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Daarmee is de leegstand in het buitengebied groter dan de leegstand in de Nederlandse kantoren- en winkelmarkt.”

Oppervlakte Nieuwegein

De helft van die vrijkomende meters zal niet meer ingevuld worden door agrarische activiteiten. “In een drukbevolkt land als Nederland, waar we met de ruimte moeten woekeren, biedt dat enorm veel mogelijkheden”, ligt Klijsen toe. “Het is natuurlijk geen aaneengesloten gebied, maar alles bij elkaar opgeteld heb je het toch over een oppervlakte ter grootte van Nieuwegein. Daar kun je wat mee en dat is ook precies de insteek van de NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars. Zij zien de kansen en denken mee met de grond- en vastgoedeigenaar in het buitengebied.”

Herbestemmingsprocedures

Mede ter inspiratie voor al die agrarische ondernemers die nu overwegen om te stoppen heeft de NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk zeven aansprekende voorbeelden van de transformatie van agrarische gebouwen en percelen bijeengebracht in een inspiratiemagazine.

Zo wordt een prachtige stolpboerderij een bed and breakfast en een voormalige boomgaard wordt omgetoverd tot landschapsbegraafplaats. Het kan allemaal en nog veel meer. Klijsen: “NVM Agrarisch & Landelijk-makelaars weten niet alleen wat er te koop staat en komt; én wat je er mee zou kunnen, maar zijn ook deskundig op het gebied van herbestemmingsprocedures en gemeentelijke beleidsregels.”