U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Bouw- en woningsector bepleit verdergaand pakket stikstofmaatregelen

De Tweede Kamer bespreekt op 4 en 5 december de Spoedwet aanpak stikstof die er voor moet zorgen dat de woningbouw en een aantal infrastructuurprojecten weer worden vlot getrokken.

Jasper van der Jagt
04 december 2019
Nieuwbouw 4

Zeven partijen in de bouw- en woningsector waaronder de NVM, dringen er bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de wet snel vast te stellen. Daarnaast bepleiten de partijen een veel ingrijpender pakket aan bronmaatregelen en een omvangrijk natuurherstelplan om er voor te zorgen dat de Natura 2000-gebieden weer in een gunstige staat komen. 

De partijen zijn kritisch over de Spoedwet aanpak stikstof, die niet meer is dan een eerste stap. Bovendien is de wet te laat en uiterst gecompliceerd. Ze staan niet alleen in dat oordeel, gezien het advies van de Raad van State en de inbreng van een groot aantal organisaties voorafgaand aan het debat. 

Ze dringen er bij de Tweede en Eerste kamer op aan om de spoedwet toch met grote spoed vast te stellen en tot uitvoering te brengen. Ze roepen PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer op om de wet te steunen. Volgens de partijen kan de wet met grote inspanningen van alle betrokken partijen enige tijd voor een aantal projecten soelaas bieden. Daarmee koopt de politiek tijd om tot een veel omvattender oplossing te komen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper van der Jagt, public affairs, via het e-mailadres: j.vanderjagt@nvm.nl.