U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Position paper ‘Goed wonen’

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn er zestien ambtelijke werkgroepen ingesteld voor brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH). Deze onafhankelijke werkgroepen werken richting een volgend kabinet beleidsscenario’s uit die de politiek kan helpen om in de toekomst afgewogen besluiten te nemen. Een van deze werkgroepen is ‘Goed wonen als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling’.

Jasper van der Jagt
03 december 2019
Vrijstaand 1

De NVM is eerder gevraagd aan te schuiven bij deze werkgroep en daarnaast heeft NVM hen een position paper gestuurd waarin we de uitdagingen voor de woningmarkt schetsen én oplossingsrichtingen bieden. De position paper is samengesteld in overleg met de NVM Woningmarktconsultants, die zijn verenigd in de NVM WMC.

Jasper van der Jagt, NVM: “De NVM is niet alleen de grootste vereniging van makelaars. De data en de kennis die we hebben van de markt, maakt ons een heel waardevolle gesprekspartner. Er gaat een wereld aan kennis schuil achter de position paper, en daarover ga ik -samen met enkele van onze leden- graag met de werkgroep in gesprek.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper van der Jagt, public affairs, via het e-mailadres: j.vanderjagt@nvm.nl.