U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Wonen

Ontwikkelingen Funderingsproblematiek

Minister Knops (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de ontwikkelingen omtrent de funderingsproblematiek.

Theo Scholte
05 december 2019
Nieuwbouw 5

Het is volgens de minister aannemelijk dat de problematiek van houten paalfunderingen en een aantal staalfunderingen als gevolg van de klimaatverandering versneld de aandacht gaat vragen. Door de droge zomers kunnen funderingen langer droog komen te staan, wat de kans op paalrot vergroot en de noodzaak tot herstel versnelt. Het is aannemelijk dat de problematiek van houten paalfunderingen en een aantal staalfunderingen als gevolg van de klimaatverandering versneld de aandacht gaat vragen. 

Tot februari van 2019 waren bij het nationaal Funderingsloket uit 83 gemeenten meldingen binnengekomen over zakkende funderingen. Uit 23 gemeenten hiervan kwam meer dan één melding. Bij het nationaal Funderingsloket kan iedereen terecht voor alle vragen rond funderingsproblematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Bij het loket werd een toename van het aantal vragen bemerkt na de extreem droge zomer van 2018.

De toenemende omvang van de problematiek met funderingen, mede als gevolg van de effecten van klimaatverandering, was aanleiding voor een robuustere aanpak. Per 1 januari 2019 is daarom het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek van start gegaan, dat tot doel heeft het verzamelen en delen van kennis en het bevorderen van kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van de aanpak van funderingsproblematiek.

Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en zal in 2020 extra inzetten op het delen van kennis met gemeenten met een hoog risicoprofiel.


Tevens schrijft de minister dat gelet op het belang van blokgewijze aanpak van funderingsherstel, de (latente) omvang van de problematiek en de verwachtte toename ervan als gevolg van de klimaatverandering hij het van belang acht dat voor de doelgroep van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel een leenfaciliteit voor funderingsherstel beschikbaar blijft. 

De verdere behandeling van deze brief wordt mogelijk besproken tijdens de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie BiZa op 12 december a.s.