U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Agrarisch & Landelijk

NVM: Na rapport Remkes is snelheid gewenst

Voormalig minister Johan Remkes presenteerde woensdag het rapport ‘Niet alles kan’ met daarin mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek. Eerder dit jaar legde de Raad van State (RvS) een aantal grote bouwprojecten stil door het Nederlandse stikstofbeleid aan te passen.

26 september 2019
Boerderij 2 In Aanbouw

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werd oorspronkelijk opgezet om vergunningen te verlenen aan personen en bedrijven die naast de productie ook hadden toegezegd de stikstofuitstoot te compenseren. Dat systeem bleek in strijd met Europese richtlijnen en volgens de rechters beschermde het de Natura 2000-gebieden niet voldoende.

Door de aanpassingen in het PAS zijn ruim 18.000 projecten stilgelegd of vertraagd. Van kleine projecten tot complete woonwijken. Ard Klijsen, voorzitter NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk, vindt het positief dat Remkes in zijn rapport opteert voor een brede aanpak. “Remkes focust niet op één sector, maar zoekt een gebalanceerde aanpak. Dat is goed, want je kunt de rekening van deze problematiek niet bij één groep of één sector leggen. Het is nu van belang dat Minister Schouten snel en adequaat handelt op basis van de gedane adviezen.”

De stikstofnorm die Nederland hanteert is hoger dan de norm in onze buurlanden. “Ik weet niet waarom we op dit vlak roomser willen zijn dan de paus. Deze problemen hebben een enorme impact op onze maatschappij. Veel woningbouwprojecten zijn stilgevallen, en dat terwijl er al sprake is van een wooncrisis. Daarnaast hebben de voorgestelde oplossingen enorme impact op onze veehouders. Er is een flink vermogensverlies, denk aan grond, productierechten, stallen en vergunningen, en als gevolg van een gedwongen bedrijfsbeëindiging is er geen inkomen voor de veehouder. De vraag is dan ook hoe de overheid omgaat met dat inkomens- en vermogensverlies? Daarnaast worden de agrarische ondernemers met hoge advieskosten geconfronteerd in een langdurig traject van stoppen en saneren. Kortom, veehouders krijgen heel wat voor hun kiezen.”

Het adviescollege stelt echter voor om bij elke overdracht van stikstofruimte, binnen of buiten een bedrijf, af te romen. Overdracht buiten het agrarisch bedrijf biedt kansen voor stilgevallen nieuwbouwprojecten in de woningmarkt. Echter de afroming lijkt een remmend effect te zullen hebben op nieuwe investeringen in de gehele Nederlandse vastgoedmarkt.

Klijsen is het eens met de woorden van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, die op BNR Nieuwsradio vertelde dat hij liever een andere kop op de cover van het rapport had gezien. Niet ‘niet alles kan’ maar liever ‘Wat kan wel?’. “Wat er nu volgt er een politieke discussie. Snelheid is nu vooral van belang. Duidelijkheid voor de veehouders en duidelijkheid voor al die mensen die wachten op hun nieuwe woning.”