U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · NVM Business · Wonen

Meer grond voor woningen en bedrijven

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de groei van woon- en werkterrein het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van het bodemgebruik in ons land.

26 augustus 2019
Weiland 1

Tussen 1996 en 2015 steeg het Nederlands grondgebied bestemd voor wonen, werken en infrastructuur van 13 naar 14,6 procent. De nieuw bebouwde terreinen bestaan voor 47 procent uit woongebied, voor 43 procent uit werkterrein (o.a. voor bedrijven, openbare voorzieningen, glastuinbouw) en voor 10 procent uit infrastructuur (wegen, spoorwegen, vliegvelden). Deze uitbreidingen zijn voor een groot deel gerealiseerd op voormalige landbouwgrond.

Wonen

De grootste groei vond plaats in gemeenten met Vinex-wijken. In Utrecht en Den Haag nam de oppervlakte woongebied hierdoor in deze periode toe met 31,2 procent en 24,7 procent. De impact van deze Vinex-wijken was nog groter in randgemeenten. Zo groeide de oppervlakte woongebied in Barendrecht met 91 procent. In Pijnacker-Nootdorp bedroeg de toename 81 procent, in Lansingerland 76 procent.

Bedrijfsterreinen

In de afgelopen 20 jaar is de oppervlakte bedrijfsterrein in de meeste gemeenten gegroeid, met name in gemeenten met grote havens. In Rotterdam nam de oppervlakte bedrijfsterrein met 1,4 duizend hectare toe, vooral door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Met 28,4 procent bedrijfsterrein is deze havenstad de koploper. In andere gemeenten met grote havens groeiden bedrijfsterreinen ook hard, zo vertoonden deze terreinen in Amsterdam en Moerdijk een gelijke groei van 458 hectare.

Lees het volledige bericht bij CBS.