U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Agrarisch & Landelijk

Halvering veestapel: lost dit ‘t stikstofprobleem op?

D66 lanceerde maandag 9 september een plan om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Rob Jetten wil de woningbouw vrijstellen van de stikstofregels en zoekt de beperking van uitstoot vooral door te snijden in onze veestapel.

Ard Klijsen
10 september 2019
Koeien 1

NVM volgt deze discussie op de voet. Ard Klijsen, voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM: “Het plan van D66 is nog niet concreet. Duidelijk is dat de landbouw een deel van de depositie van stikstof in ons land voor haar rekening neemt. Maar er zijn ook andere branches die veroorzaker zijn.

In de veehouderij vindt al veel herstructurering plaats. Ik denk dat we de oplossing van dit probleem niet van één geïsoleerde sector mogen vragen, maar dat we meerdere maatregelen moeten doorvoeren zoals meer gebruik van elektrisch materieel bij de bouw van woningen, en een verlaagde maximumsnelheid op een aantal wegen evenals het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen. Echter wachten we het rapport van de commissie onder leiding van Johan Remkes af. Remkes onderzoekt de oorzaken van stikstof én komt met suggesties voor oplossingen.”
 
Eerder pleitte ook kersvers NVM-voorzitter Onno Hoes om de woningbouw uit te zonderen van de stikstofregels.