U bent nu hier: Nieuws
Nieuws · Agrarisch & Landelijk · NVM Business · Wonen

Europese Commissie presenteert Green Deal

Woensdag 11 december heeft de Europese Commissie haar “European Green Deal” gepresenteerd aan besluitvormende organen in Europa.

Gerco van den Berg
16 december 2019
Europa 7

In deze deal schetst de Commissie een pad naar een klimaat neutrale en circulaire economie in 2050. Op diverse beleidsterreinen worden maatregelen voorgesteld om stapsgewijs deze doelstellingen te gaan bereiken. 

Ook voor het vastgoed (goed voor 40% van het totale energieverbruik in de EU) heeft dit uiteraard gevolgen. Zo wil de commissie het huidige tempo van renovatie en verduurzaming van publiek en privaat vastgoed binnen afzienbare tijd minimaal verdubbelen.

Daarnaast worden de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Door meer variering in beprijzing van (duurzame) energiebronnen een incentive om energie - efficiency van gebouwen bewerkstelligen 
  • Gebouwontwerpen meer aan laten sluiten op circulair gebruik van materialen
  • Vergroting van digitalisering rond gebouwen (meten van prestaties)
  • Gebouwen meer klimaatproof maken in ontwerp en uitvoering
  • Strengere naleving van de energieprestatie van gebouwen 

Platform

Omdat een groot deel van de opgave plaats zal moeten vinden in de huidige (bestaande) voorraad gebouwen wil de Commissie een platform lanceren waar alle initiatieven samen komen.

Dat moet onder meer resulteren in de opzet van nieuwe financieringsvormen , brede promotie van (nieuwe) technieken en investeringen en schaalvergroting door bundeling van de vraag- en aanbodzijde. Meer informatie over de Green Deal vindt u hier.
 
De komende jaren zal het Europese plan verder worden uitgewerkt en in wetgeving worden vastgelegd. Te beginnen met een overall Europese Klimaatwet in maart 2020. In Nederland zal, in het verlengde van onze eigen klimaatakkoord, in 2020 waarschijnlijk ook veel meer duidelijk gaan worden wat de Europese en nationale maatregelen voor impact gaan hebben op de individuele gebouwen en gebouweigenaar. 

Oftewel een duidelijker handelingsperspectief naar een klimaatneutraal 2050. De NVM ziet, naast onze maatschappelijke taak in deze transitie, ook nieuwe mogelijkheden voor onze leden om een rol te spelen bij dit vraagstuk. 

We zijn bijvoorbeeld recent in twee afdelingen begonnen met een pilot om onze makelaars nadrukkelijker als spil in dit hele proces te positioneren. De verwachting is dat wij in 2020 vanuit de NVM, mede op basis van een duidelijk handelingsperspectief, de dienstverlening van onze leden met nieuwe producten nog beter kunnen ondersteunen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerco van den Berg, projectmanager Beleid & Kwaliteit, via het e-mailadres: g.vandenberg@nvm.nl.