U bent nu hier: Home

Dedicated Team Wonen

Mathilde van den Hengel
07 mei 2021
Dedicated

Het bestuur Wonen heeft in haar jaarplan 2021 het werken aan ledenbelang voorop gesteld. Ter versterking van deze activiteiten heeft zij de wens opgenomen om een team van dedicated medewerkers voor Wonen binnen het NVM-bureau in te richten. Vanaf maart is het Dedicated Team Wonen van start gegaan. Elke vakgroep heeft nu een dedicated vakgroepsteam.

Doel

Het doel van het Dedicated Team is om de synergie en samenhang – en dus de efficiency en effectiviteit - (van de werkzaamheden) van het NVM-bureau en daarmee van het bestuur te bevorderen. Door meer gericht met elkaar voor een vakgroep te werken aan beleid en uitvoering, versterken de werkzaamheden elkaar en wordt de afstand tussen bureau en besturen verder verkleind. 

Focus

De focus van het Dedicated Team Wonen is gericht op het tot stand brengen en uitvoeren van het jaarplan van de vakgroep Wonen en de actuele speerpunten.

Plaats binnen de bestaande bureaustructuur

Het Dedicated Team Wonen is een werkvorm. Het heeft geen formele plaats in het organogram van het NVM bureau. Alle leden van het team blijven dus onverminderd verbonden aan hun huidige afdeling en manager/teamlead.  

Heeft u signalen die u graag wilt delen met het bestuur Wonen of het dedicated team? Wij horen dit graag via het vakgroepssecretariaat: NVMWonen@nvm.nl.