U bent nu hier: Home

Tijdelijke wet Groningen

Op 1 juli 2020 treedt de Tijdelijke wet Groningen in werking. Deze wet is op 21 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer en op 4 februari 2020 door de Eerste Kamer.

Anne Ursinus
30 juni 2020
Groningen2

De nieuwe wet voorziet in een wettelijke regeling voor de afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve het winnen van gas uit het Groningenveld of de gasopslag bij Norg door de overheid. Voor de afhandeling van aanvragen om vergoeding van schade wordt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgericht, dat een exclusieve bevoegdheid krijgt.

De schadeafhandeling was tot nu toe beperkt tot fysieke schade aan gebouwen en werken en werd uitgevoerd door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Het IMG volgt de TCMG op en mag naast fysieke schades ook schade als gevolg van waardedaling en immateriële schade in behandeling nemen.

De IMG heeft de komende tijd als belangrijkste eerste taak het vaststellen van een werkwijze. De startdata van de nieuwe regelingen inzake waardedaling en immateriële schade zijn naar alle waarschijnlijkheid 1 september respectievelijk 1 november 2020. Meer informatie over de nieuwe schaderegelingen kunt u vinden via: https://schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/over-de-nieuwe-schaderegelingen

De Juridische Dienst heeft vorig jaar in samenwerking met de NVM-afdeling Groningen het document Aardbeving gerelateerde zaken opgesteld. In dit document kunt u onder andere achtergrondinformatie en clausules terugvinden.

Het voornemen bestaat om het document zo snel mogelijk te updaten. De aanpassingen in het document zullen naar verwachting in belangrijke mate afhangen van de nieuwe procedures en de werkwijze van de IMG waardoor daadwerkelijke aanpassing nog even op zich zal laten wachten.

We houden u op de hoogte. U kunt daarnaast de meest actuele informatie van het IMG vinden via: https://schadedoormijnbouw.nl/.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Juridische Dienst via telefoonnummer 030 - 608 51 81 of e-mail: jd@nvm.nl