U bent nu hier: Home

Aansprakelijkheid verkoop woning medewerker

Als je als makelaar eigen onroerend goed of dat van een medewerker verkoopt moet dit altijd duidelijk gecommuniceerd worden richting potentiële kopers.

Anne Ursinus
19 januari 2021
Bedenktijd huis kopen

Erecode

Van de makelaar wordt verwacht dat hij eerlijk en transparant is over de gang van zaken. De erecode vermeldt immers niet voor niets dat een NVM- makelaar waakt voor onjuiste beeldvorming en dat hij voorkomt betrokken te raken in een verstrengeling van belangen die zijn onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen. In de toelichting op de erecode (regel 6) staat dat het is aan te raden om in geval van eigen belang een collega in te schakelen in plaats van zelf op te treden.

Casus

Dat het niet altijd verstandig is om eigen onroerend goed te verkopen namens het kantoor laat een recente casus zien van een NVM-makelaar die zich bij ons heeft gemeld. De kleine lettertjes van de verzekeringspolis kunnen namelijk zorgen voor een onaangename verrassing. De makelaar wordt door de koper aansprakelijk gesteld voor het niet juist hanteren van de meetinstructie.

De makelaar meldt de claim bij de verzekeraar. Tijdens de procedure blijkt dat het gaat om de verkoop van een woning van een medewerker van de makelaar. De verzekeraar beroept zich op de kleine lettertjes en geeft aan dat er geen dekking is.

Omdat medewerkers meeverzekerd zijn onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden zij als verzekerde in de zin van de polis aangemerkt conform de algemene polisvoorwaarden.

De betreffende polis vermeldt dit als volgt:

De verzekerden zijn:

(…)

1.2.3 de ondergeschikten, de medewerkende familieleden alsmede de huisgenoten van de onder 1.2.1 en 1.2.2 genoemde verzekerden.

(…)

….van deze verzekering [is] tevens uitgesloten de aansprakelijkheid verband houdende met of voortvloeiende uit: 4.1 kopen en verkopen van onroerende zaken voor eigen rekening van verzekerden;

(…)

Het voorgaande betekent dat er geen dekking is voor de claim zoals die tegen de makelaar is ingesteld.

Waarom is er in dit geval geen dekking?

- De verkoop van eigen onroerende zaken is uitgesloten;
- dit geldt voor alle verzekerden, dus ook de medewerkers van het kantoor.

Conclusie

Wanneer u onroerend goed van uzelf máár ook van uw medewerkers verkoopt via het kantoor, bent u in beginsel niet verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wanneer u aansprakelijk wordt gesteld door de koper. Check uw verzekeringspolis voor de voorwaarden.