U bent nu hier: Home

Beroep op het financieringsvoorbehoud niet goed gedocumenteerd

De Juridische Dienst krijgt regelmatig de vraag of koper de koopovereenkomst ‘goed gedocumenteerd’ heeft ontbonden bij een beroep op het financieringsvoorbehoud. Begin juni 2020 heeft het hof Den Bosch hierover een uitspraak gedaan.

Rieco Boersma
28 augustus 2020
Rechtbank Den Bosch

De centrale vraag die het hof moet beantwoorden is of het inroepen van het financieringsvoorbehoud door de koper rechtsgeldig is geschied. Volgens het hof kan koper de overeenkomst slechts ontbinden indien koper zich voldoende heeft ingespannen om een financiering voor de aankoop te krijgen.

Dat koper zich voldoende heeft ingespannen, moet koper aan verkoper laten blijken, nu in artikel 16 van de koopovereenkomst vermeld staat dat de ontbindingsmededeling ‘goed gedocumenteerd’ moet zijn. De inspanningsverplichting en de vraag of de kopers hun ontbindingsmededeling goed hebben gedocumenteerd, liggen daarmee in elkaars verlengde. Alleen dan kan de koop ontbonden worden.

Koper is van mening dat de koopovereenkomst ‘goed gedocumenteerd’ ontbonden is door het overhandigen van een afwijzingsbrief. In de afwijzingsbrief van koper staat het volgende vermeld:

Wij hebben uw aanvraag zorgvuldig beoordeeld met de informatie die u ons heeft gegeven.

Uw hypotheekaanvraag voldoet helaas niet aan onze voorwaarden. Daarom wijzen wij uw hypotheekaanvraag af. Hieronder leest u waarom wij uw aanvraag afwijzen.

Op basis van de aangeleverde inkomensgegevens is de gevraagde hypotheeksom niet haalbaar.”

Geen volledige aanvraag beoordeeld

Naar de letter van het contract is de afwijzingsbrief volgens het Hof in orde. Echter, het hof constateert dat er maar een beperkte inhoudelijke toets door de bank heeft plaatsgevonden omdat er belangrijke documenten ontbraken. Met andere woorden, er is geen volledige aanvraag beoordeeld omdat koper niet alle belangrijke documenten heeft overhandigd aan de hypotheekverstrekker.

Koper heeft daarmee niet voldaan aan zijn inspanningsverplichting. Daar komt nog bij dat de koper niet bereid was om te praten over een verlenging van het financieringsvoorbehoud, zoals de verkoper had voorgesteld. Daarmee sloot koper definitief uit dat de ontbrekende documenten aan de hypotheekverstrekker ter hand werden gesteld om zo een volledige aanvraag te laten beoordelen.

Koper is echter van mening dat het inkomen te laag is en dat daarom de financiering is afgewezen. Ook al zou koper de ontbrekende stukken overhandigd hebben aan de hypotheekverstrekker, dan nog zou koper niet kunnen financieren. Volgens het hof blijkt dit niet uit de stukken welke zijn overgelegd. Het had op de weg van koper gelegen om dit inzichtelijk te maken door meer inzage te geven in hun inkomensgegevens, door bijvoorbeeld het overhandigen van salarisstroken, jaaropgaves en dergelijke.

Verkoper had zich aan de hand van die stukken een goed beeld kunnen vormen over het al dan niet terecht inroepen van de ontbindende voorwaarde. Weliswaar staat het overhandigen van de hiervoor genoemde aanvullende gegevens niet letterlijk vermeld in de koopovereenkomst, maar nu de aanvraag niet compleet bij de hypotheekverstrekker is aangeleverd, ligt het op de weg van koper om te laten zien dat dit de (enige) reden voor de afwijzing van de aanvraag is geweest.

Het hof veroordeelt koper tot het betalen van de 10% boete aan verkoper. Matiging van de boete wordt afgewezen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over deze uitspraak dan kunt u contact opnemen met de Juridische Dienst via telefoonnummer 030 608 51 81 of e-mail: jd@nvm.nl.