U bent nu hier: Home

Juridische informatie

De Juridische Dienst (JD) heeft een aantal artikelen en clausules opgesteld, speciaal voor de uitbraak van COVID-19. Meer informatie over kopen en huren tijdens de coronacrisis, arbeidsrecht en documentatie beschikbaar gesteld door de JD, leest u in dit artikel.

Anne Ursinus / Tom van Luijk
16 april 2020
Justitia 4 rechts

Koop wonen

De Juridische Dienst heeft artikelen opgesteld die u kunt opnemen in de koopovereenkomst. Het gaat daarbij enerzijds om artikelen inzake het kunnen opschorten van verplichtingen en anderzijds om ontbindende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij overlijden.  

De JD raadt standaard gebruik van deze artikelen af, het is dan ook niet verplicht om deze in de koopovereenkomst op te nemen. De clausules kunnen wel als handvat dienen om tegemoet te komen aan de wensen van uw opdrachtgever. Bespreek met uw opdrachtgever de mogelijkheden om af te wijken van het standaard modelcontract.

De clausules zijn opgesteld voor Koop Wonen maar kunnen uiteraard ook als voorbeeld dienen voor andere contracten. 

Huur bedrijfsruimte

Veel huurders van onder andere winkelruimte hebben het moeilijk in deze tijd. Daardoor komt bij verhuurders steeds vaker het verzoek om huurkorting of het (tijdelijk) opschorten van de betalingsverplichting. Hiervoor zijn twee clausules opgesteld. Daarnaast is er achtergrondinformatie beschikbaar met vragen als: "Kan de huurder het huurcontract opzeggen?", en "Kan een huurder aanspraak maken op huurprijsvermindering?" 

Huur wonen

Tijdelijke huurovereenkomsten van twee jaar of korter (zelfstandige woonruimte) en vijf jaar of korter (onzelfstandige woonruimte) kunnen ervoor zorgen dat de huurder tijdens deze coronacrisis op straat komt te staan. Omdat het voor huurders lastig is om andere passende woonruimte te vinden is er spoedwetgeving in de maak om (een deel van) deze huurovereenkomsten te kunnen verlengen zonder dat er een overeenkomst van onbepaalde tijd ontstaat. De wet zal “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten” gaan heten. 

De Juridische Dienst heeft in concept twee modellen gemaakt, een huuraanzegging waarin huurder wordt gewezen op de mogelijkheden van deze wet en een allonge om de verlenging vast te kunnen leggen. 

Let op! Deze wet is nog niet in werking getreden. Dit betekent dat een verlenging van dit soort contracten tot op heden wordt aangemerkt als een verlenging voor onbepaalde tijd. 

Zodra de wet in werking treedt zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren en de documenten op het portaal beschikbaar stellen. 

Arbeidsrecht

In het document Now, Covid-19 en arbeidsrecht wordt nader ingegaan op een viertal arbeidsrechtelijke vragen zoals: "Kan een werknemer weigeren om te werken?" en "Kan ik vragen dat mijn werknemer vakantie opneemt?". Daarnaast wordt de Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) samengevat, wordt bedrijfseconomisch ontslag toegelicht en wordt kort ingegaan op de lobby vanuit NVM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Juridische Dienst via telefoonnummer 030 - 608 51 81 of e-mail: jd@nvm.nl.