U bent nu hier: Home

Coronamaatregelen Agrarisch & Landelijk

“Het is belangrijk dat iedereen zo veilig mogelijk zijn onderneming kan runnen”

Paul Braks
16 april 2020
Ard Klijsen 1

Het is nog te vroeg om de effecten van Covid-19 op de Agrarisch & Landelijk vastgoedmarkt te duiden. We zien wel wat minder transacties in de woningmarkt, maar juist meer taxaties. Ook vinden er nog gewoon onderhandelingen plaats met (met name) overheden over bijvoorbeeld onteigening. Daarnaast hebben makelaars en taxateurs het druk met het organiseren van thuiswerken, videogesprekken en op afstand zakendoen. Ard Klijsen: “Het is voor iedereen wennen en anders denken om je onderneming te laten draaien. Ik wil iedereen daarom graag een hart onder de riem steken.”

Handschoenen aan en ver van elkaar zitten aan tafel: klantbezoeken zijn gek deze weken. Dat ervaarde ook Ard Klijsen, voorzitter Vakgroep Agrarisch & Landelijk, toen hij een verkoopgesprek voerde met een echtpaar boven de tachtig dat hun boerderij van de hand wilde doen. “Je moet extra voorzichtig zijn en afstand houden. Helemaal bij mensen in die leeftijdscategorie”, zegt hij.

Effecten coronacrisis

“Er zijn nog geen effecten waar te nemen in de agrarische transactiedata waarover de NVM beschikt”, legt Klijsen uit. “We verwachten dat de sector op korte termijn nog redelijk kan omgaan met de ontwikkelingen. De kwetsbaarheid zit vooral in het feit dat de Nederlandse land- en tuinbouw sterk export-georiënteerd is en die vraag valt in belangrijke mate weg. Dit zien we bijvoorbeeld in de sierteeltsector.”

Ook in de transactiecijfers voor landelijke woningen is nog geen effect waar te nemen. Momenteel zorgt de onzekerheid wel voor minder bezichtigingen in de woningmarkt, ziet Klijsen: “Waar een verkoper doorgaans zo’n dertig bezichtigingen heeft, zijn het er nu vier of vijf. Dat stelt ons als makelaar in staat om goede gesprekken te voeren en potentiële kopers te leren kennen. En we zetten ons in om meer op afstand te kunnen doen, bijvoorbeeld met videobellen. NVM lanceert ook een nieuw systeem dat het mogelijk maakt om een verkoop op afstand digitaal te ondertekenen en rond te maken.”

Versneld doorvoeren

“In zowel het Algemeen Bestuur als vakgroepbestuur Agarisch & Landelijk werken we met een hecht team, zegt Klijsen. En dat is nodig, want deze weken videobellen we intensief over met welke ontwikkelingen we leden kunnen ondersteunen en hoe we die versneld kunnen doorvoeren.”

Digitale taxatietool Agrarisch Vastgoed

In opdracht van NVM ontwikkelt Kate Innovations momenteel een nieuwe taxatiemodule voor vakgroepleden van A&L, waarin taxatierapporten van Agrarisch Vastgoed digitaal opgemaakt kunnen worden. De bank kan het rapport via XBRL ontvangen. “Binnenkort is de tool voor leden te gebruiken en worden leden hierover geïnformeerd”, aldus Klijsen.

Uitgestelde bijeenkomsten

Vakgroep Agrarisch & Landelijk heeft helaas alle kenniswerkgroepen en regiobijeenkomsten moeten afzeggen. “Ook zal onze aanwezigheid op agrarische vakbeurzen worden uitgesteld tot het najaar.” Daarnaast is de ledenvergadering voorlopig verschoven naar 18 juni om 13.30 uur, onder voorbehoud van de corona-ontwikkelingen. Tijdens die vergadering wordt de nieuwe taxatietool A&L ook toegelicht.

NVM Online Bieden

Ook is de tool NVM Online Bieden de komende drie maanden gratis (i.p.v. € 100,- per publicatie) beschikbaar, ook voor landbouwgrond en woningen in het buitengebied. In het bijzonder in deze tijd zou dit een handige tool voor leden kunnen zijn.

Digitaal ondertekenen van koopovereenkomsten

Leden kunnen gebruikmaken van het nieuwe NVM Digitaal Ondertekenen: gelanceerd om overeenkomsten op afstand te kunnen ondertekenen met voldoende rechtszekerheid. Het systeem is afgestemd met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. “Maar controleer vooraf bij de notaris of hij het systeem al accepteert”, adviseert Klijsen, die zelf als eerste gebruikmaakte van het nieuwe systeem en een overeenkomst sloot voor een Buitenstate object in gemeente Breda. “De notaris heeft deze werkwijze geaccepteerd. Dat is positief.” Lees meer over NVM Digitaal Ondertekenen.

Betalingstermijn van 90 dagen

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten dat voor alle leden op facturen van de NVM met ingang van donderdag 26 maart tot 1 juli 2020 een betalingstermijn geldt van 90 dagen, in plaats van de gebruikelijke termijn van 14 dagen. Klijsen: “Daarmee hopen we leden enige verlichting te geven. Mogelijk aanvullende financiële maatregelen worden momenteel besproken met de Ledenraad.”

Onderzoek naar winstuitkering

De NVM is sinds vorig jaar een coöperatieve vereniging. Dat biedt de mogelijkheid om winst aan de leden uit te keren. “We onderzoeken nog of en hoe dat zou kunnen plaatsvinden, omdat we dit nog niet eerder hebben gedaan. Een uitkering zou nu goed uitkomen”, vindt Klijsen.

Branche specifieke richtlijn

NVM legt momenteel de laatste hand aan een document met tips om in de praktijk om te gaan met de coronarichtlijnen van het RIVM. “In onze branche hebben we te maken met bezichtigingen, inspecties en klantbezoeken. We vinden het belangrijk dat iedereen weet hoe die zo veilig mogelijk toch door kunnen gaan”, aldus Klijsen.

Meer informatie over NVM-maatregelen in coronatijd.

Lees ook ‘Vijf dingen die u nu kunt doen als NVM-er in de corona-crisis’ of bekijk deze video over veilig bezichtigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Braks, projectmanager Beleid & Kwaliteit, via het e-mailadres: p.braks@nvm.nl.